Вислови та афоризми про мову

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.

Франсуа Вольтер

Бог створив народи різними і рівними. Він наділив кожного з нас не тільки розумом, але й призначив бути представником тої чи іншої нацї, народу, зі своєю мовою і національною культурою.

Нурмагомед Гаджиахмедов

Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.

Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе.

Олесь Гончар

Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я.І поки живе мова – житиме й народ, яко національність... От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

Мова – це наша національна ознака, в мові - наша культура, сутність нашої свідомості.

Іван Огієнко

Віддавна "брат" паскудить нашу мову, кричить що наша мова - то байстрюк... А мова усміхається і знову святий "Кобзар" бере до своїх рук.
Багато мов я вчив, є легші й важчі, принижувати мови я не звик, та серед тих, що знаю, є найкраща - це УКРАЇНСЬКА МОВА... Не язик.

Василь Малиновський

Поетична мова — це найприродніша мова.

Леся Українка

Мову не знають ті які, або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте власне ви?

Ірина Дмитрівна Фаріон

Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла.

М. Гоголь

Мова — це глибина тисячоліть.

М. Шумило

Немає магії сильнішої, ніж магія слів.

А.Франс

Мова росте елементарно, разом з душею народу.

І. Франко

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Л. Костенко

Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів.

В. Голобородько

Людина, яка втратила свою мову — неповноцінна, вона другорядна в порівнянні з носієм рідної мови. В неї зовсім відмін ніша рефлексія і користується вона, за визначенням І. Франка, “верхньою” свідомістю. Себто її підсвідомість унаслідок асиміляції загальмована, притуплена.

П.Мовчан

Мова народу, народності чи діаспори — то генетичний код національної культури, запорука самобутності та самозбереження.

В. Овсянико-Куликовський

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу— це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Панас Мирний

Всі вчаться своєї рідної мови, а наша біда така, що треба вчитися її більше,
ніж кому іншому.

Михайло Грушевський

Українська мова - універсальна зброя проти усіх ворогів України. Тому, за будь-якої незрозумілої ситуації - укранізуйся купуй українські книжки, поширюй український контент, популяризуй українську музику, поезію... Зараз це актуально, як ніколи. Зберігайте спокій і розмовляйте українською.

Не цурайтесь, люди, мови, не цурайтесь роду. Як зачахне рідне слово - не буде народу...

N.N

Мова - єдине, що варто вивчати навіть погано.

Като Ломб

Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була - ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла...

Дмитро Білоус

Мова - духовне багатство народу.

В.Сухомлинський

Мова — дивно сильний засіб, але треба мати багато розуму, щоб користуватися ним.

Жан-Жак Руссо

Коментарі:

правильні вислови про мову


мова це як матір вона дає знаня  та д blush опомагає у навколишньому світі.  


Прокоментувати статтю: