Правила благоустрою території Петриківської сільської ради

Правила благоустрою території Петриківської сільської ради

1.Загальні положення
1.1. Правила благоустрою території Петриківської сільської ради (далі - Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території Петриківської сільської ради, об’єктів благоустрою сільської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Петриківської сільської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.
1.2. Об’єкти благоустрою території Петриківської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.3. Повноваження Петриківської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.
1.4. Петриківська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.6. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про поховання та похоронну справу» та інших нормативно-правових актів України.
1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території Петриківської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.


2. Визначення термінів
У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- благоустрій території Петриківської сільської ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Петриківської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

-об'єкти благоустрою – територія Петриківської сільської ради:

а) територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища, пасла та інші території загального користування;

б) прибудинкові території - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинків;

в) території установ - території підприємств, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

г) інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Петриківської сільської ради;

- елементи благоустрою - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів ; канали для збирання дощових та талих вод; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, тимчасові споруди інші елементи благоустрою;

- балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

- територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої або прилеглої території;

- територія суб'єкта благоустрою - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

- прилегла територія - це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці, в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

- тимчасові споруди - споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, а саме одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою - інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави та інші споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення у відповідності до чинного законодавства;

- рекламні засоби - це елементи благоустрою території Петриківської сільської ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби, світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;

- ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно - технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко - економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко - економічних показників;

- об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

- спеціалізоване підприємство – КП «Петриківське», функціональним призначенням якого є виконання відповідних робіт, інші спеціалізовані підприємства, з якими укладаються договори на здійснення робіт по благоустрою території Петриківської сільської ради;

- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

- відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням;

- перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

- зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об'єкти озеленення;

- зелені насадження загального користування - парки, сквери, ліси та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо;

- зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.


3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою
3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Петриківської сільської ради мають право:
3.1.1. користуватись об’єктами благоустрою;
3.1.2. брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Петриківської сільської ради;
3.1.3. вносити на розгляд Петриківської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;
3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;
3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.
3.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:
3.2.1. дотримуватись правил благоустрою території Петриківської сільської ради;
3.2.2. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;
3.2.3. не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;
3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;
3.2.5. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;
3.2.6. дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими свійськими тваринами на території Петриківської сільської ради;
3.2.7. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.


4.Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою
4.1.Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою мають такі права:
4.1.1. брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;
4.1.2. брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою сільської ради;
4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Петриківської сільської ради або призводять до її нецільового використання;
4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
4.1.5. вносити на розгляд Петриківської сільської ради пропозиції щодо
поліпшення благоустрою території Петриківської сільської ради.


4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:
4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);
4.2.2. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з управлінням архітектури в Тернопільському районі, органом охорони культурної спадщини та Петриківською сільською радою.
4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
4.2.4. проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття , чагарників,снігу;
4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;
4.2.7. укладати договори з підприємством, яке здійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших);
4.2.8. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;
4.2.10. розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Петриківською сільською радою;
4.2.11. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.


5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування
5.1. Благоустрій та утримання в належному стані об’єктів благоустрою здійснюється:
а) жителями села Петриків;
б) юридичними та фізичними особами-підприємцями, що здійснюють свою діяльність на території сільської ради;
в) спеціалізованими підприємствами на підставі договорів укладених з Петриківською сільською радою .
5.2. Благоустрій та утримання у належному стані об’єктів благоустрою включає:
5.2.1. прибирання снігу, сміття, відходів, листя;
5.2.2. озеленення;
5.2.3. збереження зелених насаджень;
5.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
5.2.5. відновлення територій у міжсезонний період та після стихійних природних явищ, аварій;
5.2.6. встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
5.2.7. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.
5.4. Благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.
5.5. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.
5.6. Благоустрій кладовищ включає:
5.6.1. утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.
5.6.2. існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Петриківської сільської ради.
5.6.3. поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства
5.6.4. виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.


6. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території.
6.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію в належному стані,у відповідності до норм, встановлених чинним законодавством та цих правил.
6.2. Прилегла територія при двосторонній забудові прибирається до середини проїзжої частини по всій довжині відведеної ділянки, а при односторонній забудові вся ширина проїзжої частини по довжині відведеної ділянки.
6.3. Благоустрій та утримання у належному стані прилеглої території включає:
6.3.1. прибирання снігу, сміття, відходів, листя;
6.3.2. озеленення;
6.3.3 збереження зелених насаджень;
6.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
6.3.5. скошування трави кожної другої суботи місяця;
6.3.6. видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;
6.3.7. відновлення території у міжсезонний період та після стихійних природних явищ, аварій;
6.3.8. відновлення та утримання в належному стані каналів для відведення дощових та талих вод відповідно до чинного законодавства;
6.3.9. відновлення та утримання в належному стані переїзних містків відповідно до чинного законодавства;
6.3.10. обрізування гіляк дерев, які виходять за межі земельних ділянок;
6.4. підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, русло річки Серет.
6.5. забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.
6.6. за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену законодавством України.


7. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання
7.1. Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.
7.2. благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:
7.2.1. прибирання снігу, сміття, відходів, листя;
7.2.2. озеленення;
7.2.3. збереження зелених насаджень;
7.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
7.2.5. відновлення території у міжсезонний період та після стихійних природних явищ, аварій;
7.3. за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.


8. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою загального користування
8.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
8.1.1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу органу місцевого самоврядування;
8.1.2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
8.1.3. самовільно створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
8.1.4. вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;
8.1.5. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;
8.1.6. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
8.1.7. порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
8.1.8. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
8.1.9. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
8.1.10. випасати тварин, птицю, вигулювати та дресирувати тварин чи птахів у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;
8.1.11. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів;
8.1.12. самовільно підключатись до інженерних мереж;
8.1.13. самовільно займати земельні ділянки на всій території Петриківської сільської ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на користування та володіння;
8.1.14. використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
8.1.15. здійснювати торгівлю у не відведених для цього місцях;
8.1.16. здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
8.1.17. здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
8.1.18. засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
8.1.19. вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.
8.1.20. залишати транспорт на узбіччі проїзної частини території с. Петриків більш як на одну добу.


9. Утримання тварин.
9.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:
9.1.1. реєструвати тварин в Петриківській сільській раді;
9.1.2. не допускати утримання тварин чи птахів у місцях загального користування;
9.1.3. вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей;
9.1.4. не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
9.1.5. не проводити купання собак у водоймах в місцях масового відпочинку людей.
9.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України
9.3.Забороняється випасати свійських тварин, птицю в не відведених для цього місцях – на вулицях, узбіччях доріг, газонах,приватних земельних ділянках, в парках, скверах, на прибережних захисних смугах, дитячих майданчиках.


10. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами.
10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку.
10.2. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Петриківської сільської ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.
10.3. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Петриківської сільської ради, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою території у встановлений термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
10.4. У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.
10.5. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території.
10.6. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об'єкту благоустрою Петриківської сільської ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об'єкта.
10.7. Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому у відповідності до чинного законодавства.
10.8. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.
10.9.Контроль за додержанням Правил благоустрою території Петриківської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Петриківської сільської ради.


11. Контроль у сфері благоустрою території Петриківської сільської ради.
11.1. Контроль у сфері благоустрою території Петриківської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.
11.2. Контроль за станом благоустрою території Петриківської сільської ради, виконання цих Правил покладається на жителів села,органи самоорганізації населення, сільського голову, депутатів відповідних рад, виконавчий комітет, дільничного інспектора, адміністративну комісію Петриківської сільської ради.
11.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:
11.3.1. проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Петриківської сільської ради;
11.3.2. звернень громадян та суб’єктів господарювання;
11.3.3. участі в обговоренні проектів благоустрою території Петриківської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Петриківської сільської ради;
11.3.4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Петриківської сільської ради.
11.4. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення:
- посадові особи органу внутрішніх справ;
- член громадського формування з охорони громадського порядку.
11.5. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення:
- адміністративні комісії;
- виконавчий комітет;M


12. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою.
12.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.
12.2. Виявлення порушення та адміністративне стягнення не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою та відшкодування завданої шкоди. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення.


13.Терміни та строки усунення порушень Правил благоустрою.
13.1. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно, якщо інше не вказано в протоколі про адміністративне правопорушення чи рішенні органу місцевого самоврядування.
13.2. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, Петриківська сільська рада має право вжити заходів щодо усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору із залученням третьої сторони. У такому випадку винні особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.


14. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою
14.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Петриківської сільської ради.
14.2. Проект рішення Петриківської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.


15. Порядок проведення громадського обговорення проекту Правил благоустрою території Петриківської сільської ради.
15.1. Громадські обговорення проекту правил благоустрою території Петриківської сільської ради проводяться шляхом проведення зборів громадян.
15.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Петриківська сільська рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошення у засобах масової інформації .


16.Графічна частина Правил благоустрою території Петриківської сільської ради.
16.1. Графічна частина Правил благоустрою території Петриківської сільської ради у додатку (додаток №1)
Голова Петриківської сільської ради Р.В.Лазорко

Схожі новини по темі БлагоустрійПрокоментувати статтю: